Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

skakanka
7399 3f8f
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek

September 09 2017

skakanka

September 05 2017

skakanka
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafischikella fischikella

September 03 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

July 02 2017

skakanka
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viakrainakredek krainakredek

June 29 2017

skakanka
8092 fe94
Hello darkness
Reposted frommysoul mysoul viakrainakredek krainakredek
skakanka
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.

June 19 2017

skakanka
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viakonwalia konwalia

June 03 2017

skakanka

May 28 2017

skakanka
7607 e147 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

May 22 2017

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viacoffeebitch coffeebitch

May 16 2017

skakanka
1941 9c75 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacoffeebitch coffeebitch

May 13 2017

7655 224e 500

mysaphotography:

God bless him

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacoffeebitch coffeebitch

April 30 2017

April 29 2017

skakanka
0632 39a2 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viafischikella fischikella

April 13 2017

skakanka
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viakrainakredek krainakredek

April 10 2017

skakanka
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard

April 05 2017

3134 4445 500

edgeofsensuality:

“Oh gawd, oh gawd!!! Leg cramp!”

Reposted fromamatore amatore viacoffeebitch coffeebitch

April 03 2017

skakanka
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viakrainakredek krainakredek

March 23 2017

1636 fe76 500
Reposted fromkimik kimik viafischikella fischikella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl